ജെ സാമിയ മേര്‍

Dec 16 - 2015

എഴുത്തുകാരിയും ബാലസാഹിത്യ കൃതികളുടെ രചയിതാവുമാണ് നിരവധി മാസികകളിലും ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതാറുണ്ട്. ഫിലാഡല്‍ഫിയയില്‍ ജനിച്ച ജൂലി ക്രിസ്ത്യന്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു. പിന്നീട് വിവിധ മതങ്ങളെ കുറിച്ച അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ 2001-ല്‍ ഇസ്‌ലാം ആശ്ലേഷിച്ചു.  ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 'സിസ്റ്റേഴ്‌സ്' മാഗസിനിലെ സ്ഥിരം കോളമിസ്റ്റാണ് ലേഖിക.