വി.എം. സുലൈമാന്‍ മൗലവി

Oct 29 - 2013
കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ചേരമാന്‍ മസ്ജിദ് ഇമാം

Stories from the Author


മഹല്ല് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ട ബാധ്യത പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്കും നേതാക്കന്മാര്‍ക്കുമാണ്
irshad Tue, 29/10/2013 - 22:02