ഹാതിം ബാസിയാന്‍

Apr 17 - 2014

അമേരിക്കയിലെ സൈത്തൂന കോളേജിലെ സ്ഥാപകരിലൊരാളും ഇസ്‌ലാമിക നിയമത്തിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും പ്രൊഫസറുമാണ്. ഇസ്‌ലാമോഫോബിയ സ്റ്റഡീസ് ജേര്‍ണലിന്റെ സ്ഥാപകനാണ്. തുര്‍ക്കിയിലെ സബാഹ് ന്യൂസ്‌പേപ്പറിന് വേണ്ടി സ്ഥിരമായി കോളമെഴുതാറുണ്ട്.

Stories from the Author