മെഹ്ദി ഹസന്‍

Jul 26 - 2014

1979-ല്‍ ജനിച്ച മെഹ്ദി ഹസന്‍ പ്രമുഖ ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനും അവതാരകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമാണ്. ഹഫ്ഫിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റിന്റെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ എഡിറ്ററായി സേവനം ചെയ്യുന്നു.

Stories from the Author