ഡോ. ഇനാസ് അബാദ്

Aug 01 - 2017

കിഴക്കന്‍ ഖുദ്‌സിലെ ഗവേഷകയും ലക്ചററും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകയുമാണ് ഡോ. ഇനാസ് അബാദ്. 16 വര്‍ഷമായി ഇസ്രയേല്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന അവരുടെ സഹോദരന്‍ നിരാഹാരാ സമര നേതാക്കളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു.

Stories from the Author